Medicinski turizam – grana u razvoju i spas za sve

мај 20, 2018
medicinski turizam

Medicinski turizam odnosi se na ljude koji putuju u neku drugu zemlju, dakle neku koja nije vlastita da bi dobili neki neophodni ili željeni medicinski tretman.

U prošlosti se ovo obično odnosilo na one koji su putovali iz manje razvijenih zemalja do glavnih medicinskih centara u visoko razvijenim zemljama zbog lečenja koje nije bilo dostupno kod kuće. Međutim, proteklih godina, medicinski turizam može podjednako da se odnosi i na one koji iz razvijenih zemalja putuju upravo u zemlje u razvoju radi izlečenja. Motivacija može biti vezana i za medicinske usluge koje nisu dostupne ili neretko i ilegalne u matičnoj zemlji o čemu se posebno polemiše.

 

 

Šta je medicinski turizam?Medicinski turizam može se definisati kao proces putovanja izvan zemlje boravka u cilju dobijanja medicinske pomoći. Rast popularnosti medicinskog turizma privukla je pažnju donosilaca odluka na nacionalnom nivou iz domena politike, istraživača i medija. Prvobitno, termin se odnosio na samo putovanje pacijenata iz manje razvijenih zemalja u razvijene nacije u potrazi za tretmanima koji nisu dostupni u matičnoj zemlji.

Danas doživljavamo i kvalitativne i kvantitativne pomake u mobilnosti pacijenata, jer ljudi putuju iz bogatijih u manje razvijene zemlje kako bi pristupili zdravstvenim uslugama. Ovakav pomak je uglavnom uslovljen relativno niskim troškovima lečenja u manje razvijenim zemljama, dostupnim jeftinim letovima i povećanim marketinškim i onlajn informacijama o dostupnosti medicinskih usluga.

Ono što stvarno stavlja reč „turizam“ u koncept medicinskog turizma jeste to što ljudi često ostaju u inostranstvu nakon medicinske procedure. Putnici mogu na taj način iskoristiti svoju posetu u nekom od udobnih apartmana u centru grada kroz razgledanje, uzimanje dnevnih izleta ili učešće u bilo kojoj drugoj tradicionalnoj turističkoj aktivnosti.

 

medicinski turizam

 

Medicinski turizam najčešće je za operacije (kozmetičke ili druge) ili slične tretmane, iako ljudi takođe putuju i radi benefita koje donosi zubarski turizam ili turizam vezan za lečenje fertiliteta. Ljudi sa retkim stanjima mogu putovati recimo i u zemlje u kojima se tretman bolje shvata. Međutim, kada je medicinski turizam u pitanju dostupne su gotovo sve vrste zdravstvene zaštite, uključujući psihijatriju, alternativnu medicinu, rehabilitacionu negu i čak pogrebne usluge.

 

 

Šta je zdravstveni turizamZdravstveni turizam je širi termin za putovanja koji se fokusiraju na medicinske tretmane i korišćenje zdravstvenih usluga. Pokriva široko polje zdravstveno orijentisanog turizma, od preventivnog i zdravstveno-provodnog lečenja do rehabilitacionih i kurativnih oblika putovanja.

Wellness turizam predstavlja srodno polje, koje se sve češće da adaptirati i proširiti kroz koncepte seoskog i vikend turizma.

Istorija medicinskog turizma

Prvi zabeleženi slučajevi ljudi koji putuju na lečenje nekuda stari su hiljadama godina. Radi se o situacijama u kojima su grčki hodočasnici putovali od istočnog Mediterana do malog područja u Saronicskom zalivu zvanom Epidauria. Ova teritorija bila je svetilište boga svega lekovitog Asklepiosa.

 

 

Spa centri i sanatorijumi su bili rani oblici medicinskog turizma.
Još u petnaestom veku, pacijenti iz Evrope su posećivali banje jer su to bila (i ostala) mesta sa navodno zdravim mineralnim vodama. Ovde su tretirane bolesti od običnih kijavica do poremećaja jetre i bronhitisa.

Danas, neki ljudi putuju tražeći pomoć za trudnoću, radi procedura kao što su in vitro oplodnja ili surogat trudnoća ili pak – zamrzavanje embriona za kasniju reprodukciju.

 

Loše strane medicinskog turizma

 

Međutim, percepcije o medicinskom turizmu nisu uvijek pozitivne. U mestima poput SAD, koja ima visoke standarde kvaliteta, medicinski turizam se smatra rizičnim. U nekim delovima sveta, šira politička pitanja mogu uticati na to gde će se medicinski turisti odlučiti da traže zdravstvenu zaštitu.

Dobavljači zdravstvenog turizma razvili su se kao posrednici koji ujedinjuju potencijalne medicinske turiste sa bolnicama i drugim organizacijama. Preduzeća koja se fokusiraju na putovanja u medicinske svrhe obično obezbeđuju medicinske sestre za pomoć pacijentima sa medicinskim pitanjima pre i posle putovanja. Oni takođe mogu pomoći u obezbeđivanju resursa za naknadnu negu nakon povratka pacijenta u zemlju iz koje dolaze odnosno za post-operativni proces.

Deo medicinskog turizma koji je kontroverzan i donosi pitanja vezana za legalnost procedura, tj različite regulative u različitim državama je takođe područje u porastu.
Ovaj deo turizma jeste putovanje u cilju pristupa medicinskim uslugama koje su zakonite u zemlji destinacije, ali nezakonite u matičnoj zemlji. To može obuhvatiti putovanja za tretmane za plodnost koji još nisu odobreni u matičnoj zemlji, abortusu i čak eutanaziji uz pomoć lekara. Turizam vezan za abortus se najčešće može naći u Evropi, gde je putovanje između zemalja relativno jednostavno. Irska i Poljska, dve evropske zemlje sa vrlo restriktivnim zakonima o abortusu, imaju najveću stopu turizma za ovaj vid usluga.

 

Troškovi u medicinskom turizmu

 

Medicinski turizam predstavlja svetski, multibilionski fenomen za koji se očekuje značajno da poraste u narednoj deceniji. Za pojedinca koji je zainteresovan za zdravstvene usluge, trošak je ključni faktor u odluci o pružanju zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Sve više zemalja širom sveta počinju da vide finansijske pogodnosti sa ovog tržišta u razvoju, tako da pružaju vrhunske medicinske usluge po znatno nižim cijenama.

Glavni razlog zbog koga klinike i bolnice u zemljama u razvoju imaju mogućnost da snize cene su direktno povezane sa ekonomskim statusom nacije. Posmatra se direktna korelacija sa bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika u zemlji, što je približni nivo prihoda. Kao posledica toga, operativne cene su od 30% do 70% niže u zemljama koje promovišu medicinski turizam u odnosu na neke razvijenije zemlje.

 

medicinski turizam

 

Kvalitet kao faktor za medicinski turizam

 

Postoje dve glavne komponente kvaliteta usluga u zdravstvenom sektoru – tehnički ili mehanički kvalitet i funkcionalni ili funkcionalni kvalitet. Tehnička oprema je srž pacijentovog dijagnostičkog algoritma, dok se funkcionalni kvalitet meri uslugama ponuđenim u zdravstvenim centrima (kao što su usluge osoblja, medicinskih sestara i, što je još važnije, lekara prema pacijentu i njihovih asistenata) . Kvalitet usluga u industriji medicinskog turizma je od vitalnog značaja za privlačenje kupaca.

Jedna od osnovnih prepreka u prihvatanju medicinskog turizma je percepcija neadekvatnog kvaliteta. Ključ za prevazilaženje je korišćenje odgovarajućih marketinških strategija i procene kvaliteta putem akreditacije međunarodno priznate institucije. Ovakva akreditacija je ključna za jačanje poverenja u kvalitet zdravstvene zaštite.

Ovo poverenje može biti još jače ako akreditaciju prati veza sa uglednim bolnicama ili sistemima zdravstvene zaštite u industrijskim zemljama. Kada se davaoci zdravstvenih usluga akredituju i postanu deo međunarodnih mreža, i oni mogu biti odgovarajuće ocenjeni za rizike.

 

Tipovi lečenja

 

Kategorije različitih tretmana i njihova dostupnost takođe predstavljaju važan faktor u odluci da se angažuju u medicinskom turizmu. Najčešće vrste procedura koje pacijenti prate tokom putovanja u medicinski turizam su izborna kozmetička hirurgija, stomatologija, transplantacija organa, kardiohirurgija i ortopedska hirurgija.

Međutim, široki spektar usluga može se dobiti putem medicinskog turizma, od različitih bitnih tretmana do različitih vrsta tradicionalnih i alternativnih tretmana. Reproduktivni turizam i reproduktivni outsourcing raste u popularnosti, što je praksa putovanja u inostranstvo za angažovanje u surogatnoj trudnoći, in vitro oplodnju i druge metode pomoćne reproduktivne tehnologije.

 

 

Pored troškova, pristup je i drugi glavni faktor odgovoran za povećanje medicinskog turizma. Nedostatak toga, bilo zbog nedostupnosti tehnologije ili zabrane u matičnoj zemlji, može kasnije dovesti do medicinskog turizma. Uobičajeni primeri su citoplazemski transfer ili terapija matičnim ćelijama.

 

Rizici u medicinskom turizmu

 

Medicinski turizam nosi određene rizike. Neke zemlje, poput Južne Afrike ili Tajlanda, imaju različitu epidemiologiju vezanu za zarazne bolesti u odnosu na one u Evropi i Severnoj Americi. Izloženost bolestima bez izgradnje prirodnog imuniteta može biti opasnost za oslabljene osobe, posebno u odnosu na gastrointestinalne bolesti (npr. Hepatitis A, amoebična dizenterija, paratifoidni poremećaji) koji mogu oslabiti napredak i izložiti pacijenta bolestima prenetim od komaraca, gripa i tuberkuloze.

Međutim, jer u siromašnim bolestima u tropskim nacijama postoji teorijska praksa, doktori su otvoreniji za mogućnost razmatranja zaraznih bolesti, uključujući HIV, TB i tifus, dok na Zapadu postoje slučajevi u kojima su pacijenti stalno pogrešno dijagnostikovani godinama, jer takve bolesti se na Zapadu smatraju „retkima“.

Kvalitet post-operativne nege takođe može dramatično varirati, zavisno od bolnice i zemlje, i može se razlikovati od američkih ili evropskih standarda. Takođe, putovanje na velike udaljenosti ubrzo nakon operacije može povećati rizik od komplikacija. Dugi letovi i smanjena pokretljivost povezani sa prozorskim sedištima mogu pospešiti mogućnost razvoja duboke venske tromboze i potencijalno plućne embolije. Druge aktivnosti u odmoru mogu biti problematične – na primer, ožiljci mogu postati tamniji i primetniji ako su sunčali tokom lečenja.

 

 

Takođe, zdravstvene ustanove koje tretiraju medicinske turiste mogu imati neadekvatnu politiku žalbi kako bi se adekvatno i pravično bavili žalbama nezadovoljnih pacijenata.

Razlike u standardima zdravstvenih ustanova širom sveta priznate su od strane Svetske zdravstvene organizacije, a 2004. godine pokrenuta je Svetska alijansu za bezbednost pacijenata. Ovo telo pomaže bolnicama i vladama širom sveta u postavljanju politike i prakse pacijentske sigurnosti koje mogu postati naročito relevantne prilikom pružanja usluga medicinskog turizma.

Ako postoje komplikacije, pacijent će možda morati da ostanu u inostranstvu duže od planiranog ili ako se vrati kući, neće imati idealne mogućnosti za praćenje nege i oporavka.

U Beogradu recimo, ovo je rešeno time što postoji i jedina je usluga na tržištu koja se ovim bavi, a dolazi u vidu Mobilne sestre: www.mobilnasestra.rs .

 

Pravna pitanja

 

 

Primanje medicinske zaštite u inostranstvu može podvrgnuti zdravstvenim turistima nepoznata pravna pitanja. Dok se neke zemlje koje se trenutno predstavljaju kao atraktivne turističke destinacije za turizam pružaju neku vrstu pravnih lekova za medicinske zloupotrebe, ovi pravni načini mogu biti neugodni za medicinske turiste. Ukoliko dođe do problema, pacijenti ne mogu biti pokriveni adekvatnim ličnim osiguranjem ili možda neće biti u mogućnosti tražiti nadoknadu putem tužbi za zloupotrebu. Bolnice i / ili lekari u nekim zemljama mogu biti u mogućnosti da plaćaju novčanu naknadu koju dodeljuje sud pacijentu koji ih je tužio, zahvaljujući bolnici i / ili doktoru koji ne poseduje odgovarajuće osiguranje i / ili zdravstveno osiguranje. Mogu da se pojave i pacijenti koji traže usluge koje su nezakonite u svojoj zemlji. U ovom slučaju, neke zemlje imaju tu jurisdikciju da krivično gone svoje građane kada se vrate kući, ili u ekstremnim slučajevima čak ih i hapse i krivično gone. U Irskoj, posebno u osamdesetim i devedesetim godinama, bilo je slučajeva mladih žrtava silovanja kojima je zabranjeno da putuju u Evropu da bi dobili legalne abortuse. Na kraju, Irski Vrhovni sud je ukinuo ovu zabranu; oni i mnoge druge zemlje od tada su stvorili „pravo na putovanje“ putem amandmana u zakonima.

 

 

Etička pitanja

 

U medicinskom turizmu mogu se javiti velika etička pitanja. Na primer, ilegalna nabavka organa i tkiva za transplantaciju metodično je dokumentovana i proučavana u zemljama kao što su Indija, Kina, Kolumbija  i Filipini. Izraelska deklaracija pravi razliku između etički problematičnog „transplantskog turizma“ i „putovanja za transplantaciju“.

Medicinski turizam može pokrenuti šira etička pitanja za zemlje u kojima se promoviše. Na primer, u Indiji neki tvrde da će „politika“ medicinskog turizma za klase i zdravstvene misije za mase „dovesti do produbljivanja nejednakosti“ koji su već ugrađeni u sistem zdravstvene zaštite.

Na Tajlandu je 2008. godine rečeno: „Doktori na Tajlandu su postali toliko zauzeti strancima da tajlandski pacijenti imaju problema da se brinu“.

Medicinski turizam usredsređen na nove tehnologije, kao što su tretmani matičnih ćelija, često se kritikuju zbog prevare, očiglednog nedostatka naučnog razloga i bezbednosti pacijenta. Međutim, kada se pioniruju napredne tehnologije, kao što je pružanje „neproverenih“ terapija pacijentima van redovnih kliničkih ispitivanja, često je izazovno diferenciranje između prihvatljivih medicinskih inovacija i neprihvatljive eksploatacije pacijenta.

 

Najpopularnije destinacije medicinskog turizma

 

Popularne medicinske destinacije širom sveta su: Kanada, Kostarika, Ekvador, Indija, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Singapur, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Turska, Sjedinjene Države.

Popularne destinacije za kozmetičku hirurgiju uključuju zemlje kao što su: Argentina, Bolivija, Brazil, Kolumbija, Kostarika, Kuba, Ekvador, Meksiko, Turska, Tajland i Ukrajina. Druge odredišne zemlje uključuju Belgiju, Poljsku, Slovačku i Južnu Afriku.

 

 

Top 10 medicinskih turističkih destinacija u svetu

 

Medicinske procedure od kozmetičke hirurgije, stomatološkog rada do ortopedske hirurgije sada mogu biti dostupne u visokim kvalitetama i pristupačnim cenama u mnogim zemljama. Kao što je navedeno u Healthy Travel Media-u, ovde su deset najboljih medicinskih turističkih destinacija širom sveta.

Indija

Indija je jedan od ključnih igrača u industriji medicinskog turizma jer se trudi pružiti zdravstvene usluge najsavremenijim tehnologijama. Zdravstvena zaštita u Indiji spašava pacijente za između 65% i 90% manje novca u poređenju sa troškovima sličnih usluga u SAD, čime je Indija jedna od najposećenijih zemalja za zdravstvenu zaštitu.

Pacijenti posećuju Indiju ne samo zbog kvaliteta i pristupačnosti zdravstvene službe, već i zbog lepe scene i arhitekture u indijskom pejzažu. U Indiji, medicinska putovanja donose kombinaciju zadovoljstva, luksuza i kvalitetne zdravstvene zaštite za medicinske putnike.

Pored toga, u Indiji postoji skoro nula vremena čekanja, jer se operacija raspoređivanja ili intervencija vrši brzo nakon što se dijagnoza potvrdi.

Brazil

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) napominje da se Brazil nalazi na najboljem mestu po načinu na koji pruža zdravstvene usluge u Latinskoj Americi. Brazil ima 43 akreditovane bolnice i može se pohvaliti time da imaju svetski poznate hirurge.

Brazil je središte kozmetičke i plastične hirurgije, treća najposećenija zemlja, ispod SAD i Kine, za pacijente kojima su potrebne te procedure. Brazil nudi visokokvalitetne kozmetičke i plastične hirurške usluge po povoljnim cenama.

 Malezija

Malezija je osvojila mesto broj jedan na međunarodnoj medijskoj turističkoj listi za nagradu „Zdravstvena i medicinska turistička destinacija godine“ 2015. i 2016. godine. Malezija se nalazi među najboljim davacima zdravstvene zaštite u čitavoj jugoistočnoj Aziji.

Zdravstveni putnici koji posećuju Maleziju štede 65% do 80% po zdravstvenim troškovima u poređenju sa troškovima u recimo SAD.

 Tajland

Tajland je poznat po svom jedinstvenom gostoprimstvu i egzotičnim plažama. Sa najvećim brojem međunarodno akreditovanih bolnica u jugoistočnoj Aziji, Tajland godišnje privlači veliki broj medicinskih putnika.

Tajland je najpoznatiji za napredni zubarski rad, kao i za kozmetičke i dermatološke procedure. Međunarodna bolnica Bumrungrad u Bangkoku, akreditovana od Global Health Accreditation za medicinske usluge, jedna je od najboljih bolnica na Tajlandu, pružajući napredne zdravstvene usluge za preko 400.000 medicinskih turista godišnje.

Bogata kultura i lepota Tajlanda takođe pružaju pacijentima privatne vrtove za oporavak, tajlandsku masažu i druge oblike relaksacionih terapija. Medicinske usluge na Tajlandu štede pacijentu od 50% do 75% u medicinskim troškovima.

Turska

Turska je snažan konkurent na tržištu medicinskog turizma. Turska se ponosi sa paktično nula vremena čekanja, pristupačnom i kvalitetnom isporukom zdravstvene zaštite. Konkretno, u oblastima operacije transplantacije, radioterapije za kancer, ortopedske hirurgije, neurohirurgije i genomske medicine pre svega.

 Meksiko

Meksiko je poznat po bogatoj kulturi, ukusnoj kuhinji i dobrom ukusu za umetnost. Od tada Meksiko je široko otvorio vrata medicinskim putnicima širom sveta.

Meksiko ima 98 bolnica koje su akreditovane. Meksiko je najpoznatiji za naprednu brigu u stomatologiji i kozmetičkoj hirurgiji. Medicinska nega u Meksiku štedi pacijentima od 40% do 65% u poređenju sa troškovima sličnih usluga u SAD.

 Kostarika

Kako Kostarika ponovo obnavlja svoju privredu, ona se brzo razvija upravo kao lider na tržištu medicinskog turizma.

Ova srednja američka zemlja je visoko rangirana u stomatologiji i kozmetičkoj hirurgiji, daleko ispred recimo Kanade i SAD, dosledno u poslednjih nekoliko godina. Zemlja takođe gradi ime u oblastima očne hirurgije, terapije karcinoma i bariatrijske hirurgije.

 Tajvan

Tajvan je doživeo postepeno širenje medicinskog turizma poslednjih godina. Uz napredak u lečenju srčanih bolesti i ortopedskih stanja u zemlji, Tajvan je na ivici da postane središte u ovim medicinskim oblastima.

Tajvan je na prvom mestu u transplantaciji bubrega u Aziji. Nacionalna univerzitetska bolnica u Tajvanu, u kojoj je postupak obavljen, pruža pristupačan i kvalitetan tretman za medicinske turiste.

Takođe, prvu pedijatrijsku transplantaciju jetre u Aziji obavili su hirurzi u Mem Gung Memorial bolnici, gde je do sada izvršeno preko 400 takvih procedura.

 Južna Koreja

Južna Koreja je jedna od najhrabrijih i tehnološki naprednih zemalja sveta. U Južnoj Koreji, pacijenti dobijaju napredne zdravstvene usluge sa najsavremenijim tehnologijama od dobro obučenog osoblja.

Bolnica Vooridul Spine u Seulu se nalazi na vrhu u minimalno invazivne hirurgiji kičme u zemlji, koja godišnje obavlja preko 20.000 takvih procedura. Ova bolnica pruža izuzetan smeštaj sa prostranim sobama, personalnim računarom i dva kreveta u slučaju da pratnja putuje sa pacijentom.

Još jedan razlog zbog kog su medicinski turisti privučeni u Južnu Koreju je osiguranje pokriveno medicinskim turistima. Osiguranje obuhvata povredu, stresne poremećaje i smrt pacijenta koji se javljaju kao rezultat postupaka ili tretmana koji primaju.

 Singapur

Singapur je jedna od najrazvijenijih zemalja na svetu, održavajući visoko mesto u rangiranju zdravstvene zaštite Svetske zdravstvene organizacije u azijskim zemljama. Prema Bloomberg-u, Singapur je u 2014. godini bio na vrhu zemalja sa najefikasnijim zdravstvenim sistemima, preko 50 drugih zemalja.

Bolnica Gleneagles je jedna od najboljih bolnica u Singapuru, pružajući odlične medicinske usluge najsavremenijim objektima i dobro obučenim specijalistima.

 

Medicinski turizam u Beogradu

 

Pošto tržište medicinskog turizma postaje sve konkurentnije i zemlje ulažu u ovu granu turizma sve više, ove zemlje će verovatno ostati na vrhu, dok će sve više zemalja u trci pokušati da budu ključni igrači u industriji medicinskog putovanja. Ovo se odnosi i na Beograd, kao i celu Srbiju sa mnogobrojnim specijalizovanim bolnicama širom zemlje.

 

 

Pacijentima se savetuje da odgovarajuće istraživanje o zemljama i bolnicama koje traže da posete radi provere tretmana za međunarodnu akreditaciju bolnica, kvalitet i standard pružene nege, kao i veštine potrebnih medicinskih stručnjaka.

Upravo ovo je ono što se razvija i na Balkanu u Beogradu. Sve više gostiju dolazi u aprtmane Belano upravo radi podvrgavanja raznim procedurama medicinskog turizma, ali i dentalnog turizma ili estetske hirurgije. Neretko, a kada je u pitanju lečenje dece posebno, nije u pitanju jedna, već više osoba, tako da su sve opcije na raspolaganju, od dnevnog smeštaja, do višemesečnog izdavanja apartmana u Beogradu.

Kao i uvek kada je zdravlje u pitanju,glavna stvar je da je rešenje moguće, kao i da postoji.

Mi smo vaš siguran partner za maksimalnu udobnost i komfor, kao kod kuće.

Vaš Belano

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.