Sudski tumač ili sudski prevodilac – koja je razlika?

септембар 21, 2022
prevodilac

Često ste u situaciji da vam je potreban prevod dokumenata na  strani jezik zemlje sa kojom imate saradnju? Neko će reći da je za to dovoljno angažovati prevodioca. Prevodilac će vam prevesti dokumenta, ali ako se radi o službenim dokumentima, ugovorima, presudama, diplomama i sl. moraćete potražiti sudskog tumača.

Sudski prevodilac koji je akreditovan za određeni jezik ima ovlašćenje da vam prevode vaših dokumenata overi pečatom. Stavljanjem pečata on garantuje da je prevod veran originalu. Isto tako, reč je o osobi koja je odgovorna za tačnost prevoda. Često u prolazu vidimo reklame, sudski tumač za engleski jezik, sudski tumač za nemački jezik, da ne bi bilo zabune sudski prevodilac je isto što i sudski tumač.

Ko može postati sudski prevodilac?

Sudski prevodilac je profesionalac koji ima visoko obrazovanje i ovlašćenje iz suda za rad. Da bi se postao sudski tumač, potrebno je konkurisati na javni konkurs Ministarstva Pravde. Uslov je da kandidat ima odgovarajuće visoko obrazovanje, barem pet godina prevodilačkog iskustva, da ima poptpuno znanje  jezika za koji konkuriše, odnosno da može da prevodi i pisani i usmeni sadržaj.

Takođe, mora da vlada pravnom terminologijom koja se koristi na tom jeziku. Nije neophodno da poseduje diplomu filološkog fakulteta.

Sudski tumač polaže zakletvu u Ministarstvu Pravde i dobija ovlašćenje i pečat.  Pečat ovlašćenog tumača je okruglog oblika sa njegovim imenom i prezimenom  oznakom „ sudski prevodilac“ za određeni  jezik i adresom stanovanja. Za akreditovane sudske tumače obavezna je saradnja sa sudom.

Sudski tumači u našoj prestonici

Veoma je važno da sudski tumač nalazi u blizini nadležnog suda u vašem mestu stanovanja i da je dobio ovlašćenje u istom sudu. Birokratija svima nama predstavlja veliki problem. Recimo da živite na teritoriji Novog Beograda i želite da potpišete ugovor o kupovini nekretnine sa stranim državljaninom. Za ovo će vam biti potrebna overa ugovora u nadležnom sudu.  Da biste ugovor overili morate se obratiti sudskom tumaču koji će vam uraditi prevod dokumenta i overiti. Zato je najbolje obratiti se sudskom tumaču u Novom Beogradu.  Kada kažemo sudski tumač Novi Beograd nudi veliki broj usluga sudskih prevodioca. Blizina agencije za prevođenje omogućiće vam da sve završite u kratkom vremenskom periodu.

Kako angažovati sudskog prevodioca?

Sudskog tumača možete angažovati u agencijama za prevođenje. Agencije nude usluge  prevoda svih vrsta dokumenata i uverenja sa srpskog na više stranih jezika kao i na srpski jezik. Pregledom registra  sudskih prevodioca  možete proveriti da li se vaš izabrani tumač nalazi na listi Ministarstva Pravde. Na internetu se nalazi i adresar  sudskih tumača, kako bi zainteresovanim licima dali kvalitetnu i potpunu informaciju. Takođe adresar omogućava da prevodiocima da postave svoje postave svoje kontakt podatke, kako bi ih klijenti lakše našli.

Usluge koje su nadležnost sudskog tumača

Usluge sudskog tumača su prevodi bilo pismeni ili usmeni. U nadležnosti sudskog tumača spadaju prevodi  i overa sudskih rešenja, ugovora, diploma i dodataka diplomi, baš kao i prevodi  ličnih dokumenata za apliciranje za vizu i rad u inostranstvu, prevodi medicinske dokumentacije, uverenja, saglasnosti, naučnih radova,  punomoćja i svih vrsta izjava.

Često da bi sve bilo po zakonu i propisima sudski tumači moraju da izlaze na teren ukoliko je potrebna overa potpisa stranih državljana u sudu ili opštini ili na venčanju ako je jedno lice strani državljanin i  ne govori srpski jezik. Ranijih godina najčešće su se prevodila dokumenta na engleski  jezik i sa engleskog jezika. Danas je mnogo veća potražnja sudskih tumača za nemački jezik, zbog sve veće zainteresovanosti našeg stanovništva za rad u Nemačkoj.

Cene usluga prevođenja i overe dokumenata kod sudskog tumača

Agencija za prevođenje nudi različite cene za svoje usluge. Opšte je poznato da cena ove usluge zavisi od jezika na koji ili sa kog se prevodi, od obima teksta koji se prevodi, kojoj oblasti pripada, u kom roku treba završiti prevod i da li je potrebna overa. Ponekad je potrebno angažovati više prevodioca zbog obimnosti materijala i kratkih rokova. Specifična terminologija zahteva konsultacije sa stručnjacima iz tih oblasti. Sve ovo povećava cenu usluge. Ako uzmemo u obzir da je dovoljna i jedna slovna greška da se prevedeni dokument odbaci kao nevalidan, govori nam o tome koliko je prevod i overa sudskog tumača odgovoran  posao.

I dok jurite za papirima koji su vam potrebni da bi završili posao, a dokumenta koje treba da overi sudski tumač su vam veoma bitna, cena sudskog tumača ne bi trebalo da vam bude presudna u izboru.

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.