Sudski tumač i stručni prevod – u čemu je razlika?

јун 15, 2022
Sudski tumač i stručni prevod – u čemu je razlika

Mnogi ljudi ne znaju šta je to sudski tumač i često mešaju uloge sudskih tumača i prevodilaca, svodeći ih na jedno te isto, iako oni to zapravo, uopšte nisu. Dakle, u čemu je tačno razlika?

Pre svega, prevodilac je osoba koja je završila Filološki fakultet, i to katedru za određeni jezik, obično se studiraju po dva jezika. Na primer, lice koje je završilo germanistiku, baviće se prevodima na nemački jezik, ili sa nemačkog  na srpski. Pored jezika, izučava se i književnost, tako da je Filološki fakultet izuzetno zanimljiv mladim ljudima, koji diplomirajući na istom, postaju građani sveta, jer gde god da odu, mogu da se sporazumeju sa drugiim ljudima i granice ne postoje.

Ovo se posebno odnosi ako je u pitanju neki strani jezik kao što je engleski, nemački, francuski i slično. Nemački se govori u većem delu Evropske unije, tako da je danas normalno da deca u školama uče paralelno i engleski i nemački, pošto će to budući poslodavci tražiti od njih da znaju, a osim toga, može da se dogodi da putuju u zemlje sa tog govornog područja. Da situacija bude još bolja, za ljude koji znaju engleski, to je svetski jezik, tako da, gde god da odete, možete da komunicirate sa ljudima, čak i kada biste bili u Japanu ili Kini.

Sudski tumač je nešto drugo od prevodioca, jer ovo je lice koje je ovlašćeno od strane Republike Srbije, da može da prevodi i overava dokumenta koja nakon toga dobijaju pravnu snagu. To bi značilo, na konkretnom primeru, da svaki vaš dokument može da bude preveden na bilo koji svetski jezik, i da na tom jeziku, koji se smatra službenim u nekoj zemlji, sa tako overenim dokumentom, ostvarujete sva svoja prava pred nadležnim institucijama. Sudski tumač za engleski jezik vam je potreban za veliki broj zemalja gde je engleski jezik službeni.

Neke zemlje poput Švajcarske imaju više službenih jezika, iako možda većina mislim da je tamo nemački jezik službeni nije baš tako. Nemačkim jezikom govori najveća populacija i najrasprostanjeniji je, ali pored nemačkoj kao službeni jezik koristi se još i francuski, italijanski i romans. Svakako za celu Nemačku, Austriju i dobar deo Švajcarske potreban vam je sudski tumač za nemački jezik.

Šta ljudi najčešće overavaju? Pre svega, to su izvodi iz matičnih knjiga rođenih, gde možemo da vidimo ime i prezime određene osobe, za žene devojačko prezime, kao i datum rođenja, podatke o mestu rođenja, roditeljima, matični broj… Isto tako, prevode se izvodi iz matičnih knjiga venčanih, i ovo je bitno kada određeni bračni par treba da dokaže svoju bračnu zajednicu. Za poslovne ljude, koji putuju u neku zemlju radi zaključivanja nekog posla, važno je da se prevede kupoprodajni ugovor ili bilo koji drugi ugovor, koji jedino na ovaj način može da ima pravnu snagu pred organima određene strane zemlje.

Ljudi često žele da im se prevode diplome, sertifikati, dozvole i mnogo toga još.

Ne morate brinuti čak ni ako putujete u daleke i egzotične zemlje, kao što je na primer Japan, pošto u timovima agencija za prevođenje i sudsko tumačenje, radi preko dvesta pedeset prevodilaca, tako da za svaki jezik postoji osoba koja će vam završiti posao, tačno i profesionalno.

Ceo postupak se odvija tako što donosite original na uvid, nakon čega se naprave kopije, a onda se ugovaraju rokovo. Saopštava vam se vreme kada će  prevod da bude urađen i vi ćete se izjasniti da li vam to odgovara. U praksi se često dešavaju neke nepredviđene situacije, gde se prevod mora završiti u toku istog dana, ali onda važe više cene, što je sasvim jasno i razumljivo. Potrebno je, u takvim situacijama, brzo reagovati, posebno ako se radi o nekom jeziku za koji postoji malo prevodilaca.

Osim cene i rokova, dalje se dogovarate da li će prevod biti poslat poštom ili ćete lično da preuzmete iz agencije. Prvi prevod pravi jedan prevodilac, i to je probni prevod. Kada on to završi, on predaje dokument drugom prevodiocu, koji traži greške, ako postoje eventualno, i proverava stil u kome je pisano, tj. prevedeno. Jako je važno da sve bude u duhu jezika na koji se prevodi. Kada je i drugi prevodilac završio posao, on da je dokument, jedan ili više, kod trećeg lica, koje samo vizuelno gleda dokument i nakon toga, otiskuje pečat i stavlja potpis, čime ovaj dokument sada ima validnu, pravnu snagu, i sa njime možete da ostvarujete prava i obaveze u stranoj zemlji, u koju putujete. Da ste sami prevodili svoja dokumenta, to bi moglo da bude tačno urađeno, ali nema nikakvu pravnu snagu, zato što vi niste pravno lice, odnosno, nemate dozvolu od strane Republike Srbije da ovakve prevode radite. Potrebno je da svaki dokument donesete u agenciju za stručno prevođenje i sudsko tumačenje, i nakon te procedure, može da se smatra da dokument ima validnost i da je zakonit.

Naš predlog je da mislite na vreme o ovim pravnim stvarima, koje mnogi ljudi ostavljaju na stranu, i završavaju ih na kraju, a one su, zapravo, veoma važne. Zbog toga, bolje je da odmah obavite papirološki deo priče, da pripremite sva dokumenta koja će vam biti potrebna u toj stranoj zemlji gde putujete i da dođete do agencije koja pruža prevođenje i sudsko tumačenje. Onda ćete biti i opušteniji, jer imate dovoljno vremena, i rokovi za prevođenje mogu biti duži.

Nekada možete da upadnete u cajtnot i da vam prevod, žargonski rečeno, treba za juče, te se onda stvara tenzija i kod ljudi koji rade prevod i kod vas, jer vas skoro pa bukvalno čeka avion na aerodromu. Imajte na umu da bez dokumenata koji nemaju pravnu snagu i koji su na srpskom jeziku, ne možete da uradite ništa pred nadležnim institucijama bilo koje strane zemlje, stoga treba na vreme da obavite stručno prevođenje i overu sudskog tumača.

Ova usluga nije skupa, i u svakom slučaju je neophodna, pa zbog toga nemojte čekati zadnji čas da biste overavali dokumenta i samim tim, plaćali više zbog kratkih rokova koji moraju da se ispoštuju da biste vi mogli da otputujete na vreme.

Izvodi iz matičnih knjiga rođenih, izvodi iz matičnih knjiga venčanih, vozačke dozvole, sve druge dozvole, punomoćja, ovlašćenja, diplome, ugovori, i sve što možete da zamislite – stručni timovi agencija za prevođenje i sudsko tumačenje mogu da prevedu i da overe, nakon čega ste sposobni i u mogućnosti da ostvarite sve svoje obaveze i sva svoja prava pred nadležnim organima i institucijama zemlje u koju ste se zaputili.

Obavite sve na vreme, i u miru sačekajte trenutak kada ćete poleteti sa aerodroma, i pri tome znate da su svi dokumenti uredno sređeni.

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.