Prevodilačke agencije u Beogradu: 6 najboljih!

јануар 25, 2020

Prevodilačke agencije su tu da izvrše prevod dokumenata kako ličnih, tako poslovnih, sudskih, ali i tehničke dokumentacije neophodne za dalje poslovanje vaše firme ili vašeg daljeg života.

Kakva sve dokumenta postoje

Postoje razna dokumenta koja se mogu prevoditi a u njih spadaju prevodi licnih dokumenata, prevodi sudskih dokumenata, prevodi dokumentacije za firme i prevodi bez sudske overe.

Prevodi ličnih dokumenata

Prevodi ličnih dokumenata sa overom za potrebe školovanja, studiranja, stručnog usavršavanja, aplikacija za zaposlenje u inostranstvu; dokumenata potrebnih za dobijanje vize za sve vrste putovanja, kao i za boravak u inostranstvu, te sklapanje braka sa stranim državljanima.

 • Izvodi iz Matične knjige rođenih/venčanih/umrlih
 • Uverenja o državljanstvu/nekažnjavanju
 • Boravišne i radne dozvole
 • Diplome i svedočanstva
 • Zahtevi za izdavanje viza
 • Razni sertifikati i potvrde
 • Međunarodne dozvole

Prevodi sudskih dokumenata

Pravni akti su sve one Zakonom propisane norme koje regulišu odnose između pravnih subjekata, a nalaze se u određenoj, takođe Zakonom propisanoj formi.

Prevodi svih dokumenata izdatih od strane suda i za potrebe suda potpadaju pod ovu kategoriju. Najčešće je potreban samo prevod izvornog dokumenta sa overom sudskog tumača, ali ponekad je potrebno da originalni dokument bude overen Apostille pečatom. Sve informacije o tome možete dobiti u Odeljenju za međunarodnu pravnu pomoć 011/655-37-24, jer se preporučuje overa Apostille pečatom pre prevoda, pošto se i on mora prevesti u okviru dokumenta.

Prilikom donošenja ili slanja dokumenata na prevod, trebalo bi da naglasite i način overe i svrhu za koju se izdaje prevod.Ovo je važno zbog garancija za istinitost prevoda, ali svaka institucija često ima svoje specifične zahteve po pitanju overe i povezivanja dokumenata.

 • Tužbe
 • Žalbe
 • Sudske odluke
 • Sudska rešenja
 • Sva dokumenta izdata od strane suda i za potrebe suda
 • Molbe
 • Izjave
 • Svedočenja

Prevodi dokumentacije za firme

Prevodi dokumentacije za firme zahtevaju brze i tačne prevode svih vrsta dokumenata potrebnih za saradnju sa inostranim kompanijama, registraciju firmi u inostranstvu ili međunarodnih kompanija u Srbiji, dokumentacije za učešće na tenderu, kao i obavljanja spoljno-trgovinskog prometa.

 • Izvodi iz APR-a
 • Kupoprodajni ugovori
 • Pisane deklaracije
 • Statuti
 • Fakture
 • Prikaz proizvoda

Prevodi bez sudske overe

Prevodi bez sudske overe služe vamu svim aspektima vašeg poslovanja i prezentacije.Mogu se plasirati u virtuelnom svetu, na sajtovima i društvenim mrežama, kao i na sajmovima, kongresima, a uključuju prevod prospekta, prevod brošure, prevode uputstva za upotrebu, kataloga, kao i prevod tehničke dokumentacije, izveštaja i uopšte svega onoga što vam je neophodno kako biste predstavili svoju firmu na adekvatan i precizan način.

 • Prospekti
 • Brošure
 • Uputstva za upotrebu
 • Katalozi
 • Tehnička dokumentacija/izveštaji

6 najboljih prevodilačkih agencija u Beogradu

Prevodilačka agencija Worldwide Translations je renomirana agencija za prevodjenje koja ima najdužu tradiciju u Srbiji u poslovima ove vrste. Ugled su stekli kao jedna od najstručnijih, najpovoljnijih i najprofesionalnijih prevodilačkih agencija u regiji. U odnosu na ostale agencije u regiji, njihovi stručnjaci govore sve veće svetske jezike, zato im se možete obratiti za bilo koju vrstu usluga iz oblasti prevođenja.

Worldwide translations

Nalaze se u Poslovnom centru „Ušće“ (bivši CK), na veoma atraktivnoj lokaciji, tako da lako i brzo možete doći do njihovih kancelarija bez obzira u kom delu Beograda se nalazite. Prevode uglavnom primaju i dostavljaju elektronskom poštom (e-mail), što znači da će prevodi koje ste naručili biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku. Međutim, ukoliko je potrebno da Vam se dostave originalni prevodi ili overeni prevodi Vaših dokumenata, kurirska služba učiniće to na Vaš zahtev. U najkraćem mogućem roku na Vašu adresu isporučiće prevod koji su za Vas preveli stručni prevodioci i preveli i overili ovlašćeni sudski tumači, sudski tumac za engleski jezik i tumač za nemački, mađarski itd.

Prevodi Translate studio

Prevodilačka agencija Translate Studio nudi usluge pismenog prevođenja sa većine svetskih  jezika u oba smera, sa ili bez sudske overe, kao i usluge usmenog prevođenja –  konsekutivnog i simultanog.

Prevodilačka agencija Translate Studio se nalazi na atraktivnoj lokaciji, u centru Novog Beograda, na samo par minuta od Opštine i MUP-a.

Njihov tim čine visokokvalifikovani prevodioci, lingvisti i filolozi, kao i izvorni govornici jezika i filolozi sa višegodišnjim stažom u inostranstvu, koji pored izvrsnog poznavanja jezika i bogatog iskustva poseduju i dodatne specijalizacije najrazličitijih usmerenja – tehničkog, ekonomskog, finansijskog, pravnog, medicinskog, …

Pored kvaliteta, obavezuju se i na poštovanje dogovorenih rokova, kao i apsolutnu poverljivost u pogledu zaštite Vaših poslovnih i ličnih informacija.

Usluge prevodilačke agencije Translate Studio stoje na raspolaganju fizičkim i pravnim licima.

Cilj ove prevodilačke agencije je da postanemo Vaš partner i pružimo Vam kompletnu, visoko kvalitetnu i pouzdanu uslugu po najpovoljnijoj ceni, premostimo barijere u komunikaciji na stranom jeziku, olakšamo posao i doprinesemo Vašem uspehu.

Upit za prevod možete dostaviti na  office@prevoditranslatestudio.com, a oni će Vam u najkraćem roku dati besplatnu procenu i vreme koje je potrebno za završetak prevoda.

Na broju +381 60 319 55 20 za Vas su dostupni posle radnog vremena i vikendom.

Lexica Prevodilacka agencija

Prevodilačko preduzeće LEXICA posluje četrnaest godina i slovi za jednu od najpouzdanijih prevodilačkih kuća. Izdvojili su se kao partner kompanija iz EU i proširili poslovanje na Italiju, Nemačku, Sloveniju, Austriju i Švajcarsku. Svaki klijent je jedinstven, stoga primenjuju individualni pristup uz dugoročnu viziju i partnerski odnos. Bogato iskustvo i naporan rad daju uglednog i uspešnog prevodioca, a posvećenost daje rezultate.

Prevodilačko preduzeće LEXICA ima ljudske i tehničke resurse da obezbedi fleksibilnost kada su pitanju rokovi dostave prevoda. Pružamo usluge na takav tehnički, stručan način koji je saglasan uslovima i terminima profesionalnog udruženja i u skladu sa standardnom prevodilačkom praksom. Pravno verodostojan prevod može da Vam izda samo ovlašćeni sudski tumač Beograd.

Na njihovom sajtu možete pronaći formular putem kog možete napisati preporuku, ali i kritiku u vezi sa radom sudskih tumača i naših zaposlenih, ali i u vezi sa ovim sajtom.

Na stranici PROCENA nalazi se forma za dobijanje besplatne procene prevoda.

OBRAČUN PREVODA: Jedna obračunska stranica sadrži 1800 karaktera, odnosno 250 reči.

Agencija Periolo

Osnivač Agencije, Miljenka Perolo, sudski je prevodilac za engleski jezik već dugi niz godina i sarađuje sa najeminentnijim ličnostima iz svih profesionalnih sfera u Srbiji kao i sa kompanijama koje cene pouzdanost, kvalitet, tradiciju i kojima je od primarnog značaja da dobiju uslugu vrhunskog prevoda u najskorijem roku uz apsolutno poštovanje poverljivosti podataka klijenta. Osnivanjem sopstvene agencije, želela je da svoje sveobuhvatno znanje i dragoceno iskustvo prenese i na svoje saradnike, što sa uspehom čini već skoro tri decenije. Tim saradnika koje okuplja su odraz profesionalizma, predanosti i marljivosti koji se u ovom poslu zahteva.

Zahvaljujući svom prvoklasnom profesionalnom radu, spremnosti da odgovore na najsloženije zahteve klijenata i pruže visokokvalitetnu uslugu u zahtevanim rokovima, mogu da se pohvale velikim brojem vernih klijenata i partnera kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Ovde je svaki klijent jedinstven i stoga nastoje da svakome posvetimo punu pažnju i vreme i ljubazno pružimo svesrdnu pomoć.

Infoprevodi.com

Prevodilačka agencija INFOPREVODI – Manage IT Out pruža usluge iz oblasti pismenog iusmenogprevodjenja. Prevodjenje sa najvećih svetskih jezika (engleski, ruski,španski, italijanski,nemački,francuski itd.), kao i sa svih ostalih evropskih i većine svetskih jezika.

Pismeno prevodjenje – prevodjenje književnih i svih vrsta stručnih tekstova. Doslednaupotreba termina u tekstu prevoda obezbedjuje se korišćenjem savremenih CATsoftvera i finalnomproverom stručnih saradnika i u saradnji sa klijentima.

Usmeno ili konferencijsko prevodjenje – konsekutivni prevod i simultaniprevod na sastancima,konferencijama, prilikom službenih poseta.

Saradnici su iskusni prevodioci koji poseduju provereneveštine analitičkog slušanja,memorisanja i kvalitetnogprevodjenja na ciljni jezik.

ABC prevodi

Prevodilačka agencija ABC prevodi osnovana je 2010. godine i od tada se uspešno bavi pružanjem svih vrsta prevodilačkih usluga. Možemo da se pohvalimo da pokrivamo 32 strana jezika.

Početak je bio skroman, ali su verovali da sve izazove i prepreke možemo prevazići napornim radom, entuzijazmom, znanjem, ali i spremnošću da se uči na sopstvenim greškama. Zahvaljujući visokom nivou profesionalnosti i radnoj etici zaposlenih, danas su jedna od vodećih agencija za prevođenje na teritoriji Republike Srbije.

Njihovi klijenti su fizička i pravna lica iz zemlje i inostranstva.

Mrežu pažljivo izabranih saradnika čini preko 100 sudskih prevodilaca, ovlašćenih od strane Ministarstva pravde Republike Srbije, profesora stranih jezika, lingvista i lektora. Važno je napomenuti da među njima ima i izvornih govornika određenih jezika.

Akcenat u radu je u uvek bio na kvalitetu, i to ne samo prevoda već kompletne usluge. Jedna su od retkih agencija koja ima zaseban sektor kontrole kvaliteta prevoda. U prilog profesionalnosti govori i referentna lista klijenata, kao i ISO sertifikati izdati od strane renomirane međunarodne verifikacione kuće Bureau Veritas.

Prevodilačka agencija ABC prevodi garantuje za sigurnost Vaših podataka. Sve lične podatke i informacije, kao i dokumentaciju koju im dostavite, čuvaju u strogoj tajnosti. Podatke ne prosleđuju, niti odaju trećim licima. Zarad sigurnosti, uveli su praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti podataka klijenata sa svim prevodiocima i stalno zaposlenima.

Spisak agencija za prevođenje u Beogradu

Prevodilačka agencija Versus

Jurija Gagarina 14lj, sprat I, stan 6

zgrada Suncokret, naselje Belville

Novi Beograd.

T: 011/770‑5519

M: 065/844‑5066

F: 011/770‑5519

info@versusprevodi.com

Agencija za prevođenje i edukaciju Eurolang

Obilićev venac 1/14

11000 Beograd (Stari Grad)

011/2188-828

Prevodioci i sudski tumači na sledećim jezicima: engleski, nemački, francuski, italijanski, španski, ruski, švedski, grčki, mađarski, poljski, češki, slovački, slovenački, makedonski, albanski

BG Prevodi translation services

Bulevar Zorana Đinđića 105/lokal 21

11070 Beograd (Novi Beograd)

Tel.    + 381 11 3111 228

Mob. + 381 62 62 92 62

Eurotranslate – stručno i visokokvalitetno prevođenje

Vrtlarska 35/B

11080 Beograd (Zemun)

Marketing, prevodi, web dizajn i SEO Create office

Gavrila Principa 3/1

11000 Beograd (Savski Venac)

Create Office je agencija koja se bavi online marketingom, web dizajnom i SEO optimizacijom, takođe nudi i usluge prevodioca i sudskog tumača. Nalazi se u centru Beograda, u Ulici Gavrila Principa.

Prevodilačka agencija ABC Prevodi

Bulevar Mihajla Pupina 10/Ž

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/3110-281

Prevodilačka agencija se nalazi na Novom Beogradu. Bavi se prevodom svih materijala sa svih jezika. Tim prevodilaca čini više od 50 sudskih prevodilaca i 30 profesora, lingvista i lektora koji zajedno prestavljaju garanciju da će usluga biti na najvišem nivou.

Prevodilačka agencija BEPS Translations

Glavna 51

11080 Beograd (Zemun)

011/2199-304

Prevodilačka agencija Korak do prevoda

Terazije 5/VII sprat

11000 Beograd (Stari Grad)

011/324-8174

Prevodilačka agencija Language Shop

Miloša Pocerca 11/5

11000 Beograd (Savski Venac)

011/3614-312, 414-3223

Prevodilačka agencija LEXICA

  4 recenzije

Alekse Nenadovića 32

11111 Beograd (Vračar)

011/244-2439, 244-2482

Lektura i korektura, medicinska dokumentacija, prevod engleski, nemački, španski, portugalski, mađarski, albanski, rumunski jezik. Prevod sa overom sudskog tumača.

Lingua prevodilac i sudski tumač

Gavrila Principa 20

11000 Beograd (Savski Venac)

011/250-0623

Prevodilačka agencija AB

Bulevar Mihajla Pupina 10/G/VP/lokal 82

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/311-6799

Prevodilačka agencija Dobar Prevod

Stevana Đurđevića Trošarinca 2/38

11030 Beograd (Čukarica)

Prevodilačka agencija i sudski tumač Flash

Aleksinačkih rudara 10/A

11080 Beograd (Zemun)

011/2600-668

Prevodilačka agencija i sudski tumači Popović

Hercegovačka 38/A

11080 Beograd (Zemun)

Prevodilačka agencija I.P.M Prevodi

Bulevar Mihajla Pupina 10/Ž

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/214-5370

Prevodilačka agencija Lako do prevoda

Bulevar Mihajla Pupina 165/A

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/3240-933

Prevodilačka agencija Lexis

Preševska 26

11120 Beograd (Zvezdara)

Prevodilačka agencija Mediante

Cvijićeva 82

11120 Beograd (Palilula)

011/329-2478

Prevodilačka agencija Popović

Hercegovačka 38/A

11080 Beograd (Zemun)

011/373-1734, 408-3043

Prevodilačka agencija Redakta

Bulevar Mihajla Pupina 10/G

11070 Beograd (Novi Beograd)

Prevodilačka agencija Vavilon

Kneza Miloša 83

11000 Beograd (Savski Venac)

Prevodilačka agencija Veritas

Dr Aleksandra Kostića 19

11000 Beograd (Savski Venac)

011/2646-521, 2642-437

Prevodilačka agencija Word Shop

Resavska 30

11000 Beograd (Vračar)

Prevodilačka agnecija Spotter

Bulevar Mihajla Pupina 10/Ž

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/405-6492

Prevodilačka agnecija Translate Studio

Bulevar Zorana Đinđića 97

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/7704-319, 2121-290

Prevodilačke usluge Alberto studio

Resavska 78/A

11000 Beograd (Savski Venac)

011/361-2550

Prevodilačke usluge Worldwide Translations

Bulevar Mihajla Pupina 6

11070 Beograd (Novi Beograd)

011/2120-968

Sudski prevodilac za engleski, italijanski i nemački jezik Biro 1

Birčaninova 28

11000 Beograd (Savski Venac)

011/2682-200

Sudski tumač za engleski i nemački jezik Ivan Đurić

Palmotićeva 19

11108 Beograd (Stari Grad)

011/3237-570

Sudski tumač za engleski jezik Đorđe Tomić

Izvorska 46

11030 Beograd (Čukarica)

Sudski tumač za engleski jezik Dušan D. Porobić

Braće Ribnikar 25

11120 Beograd (Zvezdara)

Sudski tumač za engleski jezik Marija Vodoplav

Vojvode Milenka 22

11000 Beograd (Savski Venac)

011/361-6956

Sudski tumač za engleski jezik Marijana Ilić

Jovana Ćirilova 10

11120 Beograd (Zvezdara)

Sudski tumač za engleski jezik Vesna Biljan Lončarić

Makedonska 17/8

11103 Beograd (Stari Grad)

011/3373-663

Sudski tumač za grčki jezik Risto Rukovski

Dositejeva 1/A

11158 Beograd (Stari Grad)

011/3284-556, 2629-018

Sudski tumač za nemački jezik Dragoslava Mandić

Partizanske avijacije 13

11077 Beograd (Novi Beograd)

011/317-3051

Sudski tumač za nemački jezik Sonja Popović

Dr Aleksandra Kostića 19

11000 Beograd (Savski Venac)

Sudski tumač za nemački jezik Zorka Tasić

Nemanjina 40

11000 Beograd (Savski Venac)

Sudski tumač za ruski jezik Tatjana Leskovac

Braće Grim 4

11108 Beograd (Palilula)

011/276-4028

Sudski tumač za španski i engleski jezik Milica Borlja Gluvačević

Kneginje Zorke 50

11000 Beograd (Vračar)

Sudski tumač za španski jezik Vuk Šećerović

Kralja Milana 10

11000 Beograd (Stari Grad)

011/2688-763

BELANO APARTMANI Kontakt

Ako tražite smeštaj u Beogradu, želite da iznajmite stan na dan ili dva, bilo poslom ili samostalno, tu smo za vas.

Nadamo se da smo vas inspirisali da prenoćište u Beogradu pronađete i u luksuznim stanovima u Beogradu, pronađete svoje nove poslovne partnere, unapredite svoj biznis, a slobodno nas kontaktirajte i rezervišite smeštaj putem:

Belano email: office@belano.rs

Belano telefoni: +381 60 55 66 509 , +381 66 55 66 509, +381 11 36 77 773

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.