Kako se štednjom zarađuje?

јануар 9, 2023
Kako se štednjom zarađuje

Štednja u bankama je itekako isplativa samo je potrebno da se odabere model koji donosi visoku kamatnu stopu na što duži period oročenja. Važno je pronaći i banku koja ima najbolje uslove za deponovanje pa da možete da bezbrižno uživate posmatrajući kako se vaš kapital brzo uvećava.

Koji uslovi su važni za što veću zaradu? Kako se računa oročena štednja i koje stavke je određuju?

Ovo su svi detalji koji vam mogu biti potrebni za donošenje dobrih odluka o ulaganju svog novca na štedne račune banaka.

Zašto je oročena štednja izvor najveće zarade?

Oročena štednja omogućava zaradu i bankama i vlasnicima računa pošto i banka ima motiv da ponudi višu kamatu ako bi novac ostajao kod nje duži vremenski period.

Ovo je jedina usluga kod koje banka plaća naknadu za sredstva koja joj se povere na čuvanja. Taj novac „radi“ za banku, ona ga koristi za najrazličitije poslove, a prednost oročene štednje je taj što ima ugovor po kom zna do kada su ta sredstva u njenom raspolaganju.

Tokom perioda oročenja novac će se umnožiti mnogo više nego što je visina kamatne stope na štednju pa banke imaju itekako dobar motiv da deo novca daju i isplate štediše kao nagradu za deponovanje.

Na kraju se vlasnicima računa stavlja na raspolaganje čitava suma uvećana za kamatnu stopu pa je oročavanje sistem koji odgovara i jednoj i drugoj strani.

Kako se računa oročena štednja?

Da bi se definisalo kako se računa oročena štednja moraju se precizirati parametri štednje, a najpre dužina oročavanja što može biti na period kraći od godinu dana, zatim na 18 meseci, 24 meseca, 36 meseci…

Periodi oročavanja biraju deponenti, a banka propisuje kamatu za konkretne uslove.

Kamata se obračunava za dane koliko je novac bio na štednji to tako što se glavnica množi sa kamatnim koeficijentom.

Kamatni koeficijent se dobija tako što se godišnja kamatna stopa podeli sa 100, a rezultat podelite sa 365 dana u godini pa se dobija vrednost koja lako izračunava dnevnu kamatu.

Dnevna kamata se obračunava tako što se koeficijent pomnoži sa uloženim novcem, a rezultat množi sa brojem dana. Prihod treba umanjiti za porez od 15% pa se dobija konačan iznos kamate na štednju.

U skraćenoj verziji sistem računanja bi izgledao ovako:

Kamatni koeficijent = NKS/100/365

Dnevna kamata = kamatni koeficijent x deponovan novac

Vrednost ostvarene kamate = dnevna kamata x broj dana deponovanja

Isplaćena vrednost kamate = ostvarena kamata – 15% poreza

Jasno je da vrednost zavisi kako od dužine deponovanja, tako i od deponovane sume. Ako tome pridodate dobre uslove štednje i visoke kamatne stope u banci, pronašli ste idealan način štednje.

Izuzetno je važno pravilno proceniti vreme deponovanja jer svako povlačenje sredstava pre isteka ugovora povlači gubitak kamate, mada postoje i fleksibilne štednje koje dozvoljavaju delimično povlačenje novca, a da se ne raskida ugovor sa deponentom.

Da bi se ostvarila najveća zarada na štednju prvo treba pronaći banku koja ima dobre uslove i visoku kamatu. Onda iskoristite savete kako se računa oročena štednja i procenite visinu zarade. Uplatite novac i novac uvećan za kamatu je spreman za trošenje.

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.