Kako postati sudski tumač?

децембар 22, 2022
Kako postati sudski tumač

Sudski tumači su potrebni u svakodnevnom životu, iz prostog razloga što se javlja potreba ljudi da otputuju u inostranstvo, a da bi tamo, pred nadležnim institucijama ostvarili svoja prava ili izvršili obaveze, biće im potrebna dokumenta koja su prevedena na zvaničan jezik te države.

Uzmimo jedan primer. Možda vi putujete u Nemačku i završili ste germanistiku pri Filološkom fakultetu u Beogradu. Naravno, to znači da ćete umeti tačno i precizno da prevedete sve što treba, ali takav prevod neće imati pravni značaj ni validnost. Zbog čega?

Sudski tumači zbog toga i postoje, da bi mogli da daju pravnu snagu dokumentu, otiskom svog pečata. Oni su za to nadležni od strane Republike Srbije. Samo na ovaj način, dokument koji se prevodi, moći će da bude korišten u zemlji gde se putuje.

Ljudi odlučuju da odu u inostranstvo iz raznih razloga i to može da bude bolji posao, koji je više plaćen, ili sklapanje braka sa stranim državljaninom. Takođe, školovanje mladih isto je često razlog, ili rad na neko određeno vreme…

Dokumenta koja se najčešće prevode su izvodi iz matičnih knjiga rođenih, odnosno krštenice popularno nazvane, kao i izvodi iz matičnih knjiga venčanih – ovim papirom se dokazuje da su dve osobe u bračnoj legalnoj zajednici. Isto tako, dokumenta koja često dolaze na stolove sudskih tumača su razne dozvole, uverenja, diplome o završenom fakultetu, kursu, srednjoj školi, i slično… Isto tako, sudski tumači prevode i ugovore poslovne prirode, predugovore, i mnogo toga još…

Kako izgleda ceo postupak? Pre svega, ovde ne sme da bude mesta za bilo kakvu grešku. Upravo je to razlog što jedan isti dokument prolazi kroz ruke čak tri sudska tumača ili prevodioca. Vi ćete zakazati termin, kada ćete doći i doneti originalni dokument na uvid. Nakon toga, dogovarate rok u kome treba da se obavi prevod i overa.

Prvi prevod je probni, i to znači da će prvi prevodilac odraditi radnu verziju. Nakon toga, ovaj dokument se prosleđuje drugom prevodiocu koji pregleda eventualne greške, slovne, gramatičke, stilske. Vrlo je bitno da dokument bude preveden u duhu jezika te zemlje u koju se putuje. Kada i drugi prevodilac završi posao, on predaje dokument trećem, koji samo vizuelno gleda papir i otiskuje pečat sudskog tumača. Nakon toga, vaš dokument je dobio pravnu snagu, tako da ga možete koristiti pred svim nadležnim institucijama određene zemlje gde ćete boraviti. Bez tog pečata ne biste mogli ništa, jer dokument nije pravno validan.

Kada pogledamo čitav proces kroz koji prolazi samo jedan papir, jasno nam je da je to složena procedura, koja ne dozvoljava da se potkrade nikakva greška. U praksi imamo slučajeve gde se javljaju ljudi koji žele da se prevod i overa urade što pre, praktično za sutra. Oni žure, i u zadnji čas su došli kod sudskog tumača.

Ni ovakav posao nije nemoguće izvesti, samo je onda cena drugačija, kao i za sve drugo gde se zahteva hitnost. Ako bi za jedan prevod bilo potrebno pet dana, a ovde ćemo imati urađenu verziju za jedan dan, jasno je da će cena biti viša.

Dobra strana prevodilačkih agencija jeste što u svojim timovima imaju prevodioce za sve svetske jezike, od osnovnih, kao što je engleski, ili kao što je nemački, do egzotičnih katedri poput japanskog jezika ili kineskog, arapaskog… Španski, italijanski, mađarski, francuski i svi ostali evropski i svetski jezici imaju po nekoliko prevodilaca koji rade na njima, tako da nemate razloga za brigu.

Prevodioci imaju višegodišnje iskustvo, i spremni su u svakom trenutku da odrade posao koji im je poveren. Dakle, čak i ako želite prevod na japanski jezik, uvek će se naći raspoloživ prevodilac, koji može da uradi prevod i da se isti overi, proveri i preda vama da možete da putujete. Dakle, čest je slučaj da u prevodilačkim agencijama radi oko dvesta i pedeset prevodilaca, i to je neka optimalna brojka kada se uzmu u obzir svi svetski jezici, od kojih su neki češće u upotrebi, a neki ređe, ali se ipak javlja potreba za njima. Čak ta potreba zna da bude i hitna. Stoga se ne sme dozvoliti da stranka čeka i da prevod ne može da se obavi. Jer, ovakav prevod može da bude i hitan i da zaista ne sme da se gubi niti jedan dan. Stranke obično imaju zakazane letove avionom, rezervisane karte i ne bi smelo da ih sprečava to što nemaju kompletirana dokumenta.

Stoga su svi prevodioci spremni u svakom trenutku, i odreagovaće adekvatno. I pored svega navedenog, prostora za greške nema, jer se sve proverava po tri puta, pre nego što se otisne pečat i dokument dobije pravnu snagu.

Sudski tumač za engleski jezik je najčešće tražen, iz prostog razloga što se ovaj jezik najviše govori u celom svetu, tj. u najvećem broju država je službeni jezik.

Sudski tumač za nemački jezik je i te kako potreban ako putujete u Evropu, u zemlje Evropske unije, jer je nemački jezik zastupljeniji od engleskog kada je reč o našem kontinentu. Ovo ne važi za svet, ali je odavno poznato da mnogi naši ljudi odlaze na rad u Austriju ili u Nemačku, ili Švajcarsku, a za sve to će biti potreban prevod na nemački jezik, pošto je to tamo službeni jezik.

Sudski tumač je zaista neophodan gde god da idete, jer kao što smo naveli, vi samo možete da budete sposobni da prevedete dokument, i to sasvim tačno i precizno, ali taj isti dokument nema pravnu snagu. Poenta priče jeste da je država Srbija ovlastila sudske tumače, nakon položenih ispita, raspisanog konkursa i dobijenih dozvola, da mogu da rade ovaj posao. Za ta lica je bitno i da nisu osuđivana ili krivično gonjena i slično. Potrebno je da poseduju diplomu određene katedre Filološkog fakulteta, u zavisnosti od jezika, kako bi dokazali da su kvalifikovani za posao sudskog tumača.

Kada lice ispuni sve uslove konkursa koji raspisuje Republika Srbija za prijem novih sudskih tumača, onda isto može početi da radi u određenoj prevodilačkoj agenciji, koja je ovlaštena za overu dokumenata.

Ovo je ukratko, uputsvo kako postati sudski tumač, a u tekstu je objašnjena i procedura kako se ponašati kada dođete na prevod dokumenata i šta možete da očekujete.

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.