15. Medjunarodni sajam energetike 2019. u Beogradu

август 28, 2019
sajam energetike 2019

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.

Ponovo nas očekuje 15. Međunarodni sajam energetike, a ove godine od 2 – 4. oktobar 2019. u Beogradu, a njegov značaj kao da iz godine u godinu sve više dolazi u fokus.

.

Sajam energetike u svim svojim segmentima ciiljano i planski uključuje sve tematske podnivoe – od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa.

Ovo je jedna od najbitnijih međunarodnih manifestacija, ali akcenat Sajma energetike je i na njegovom tržišnom karakteru. Kao i svaki sajam, i Sajam energetike je prilika da se investitori predstave tržištu i  da se povežu ne samo investitori, već i proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije i lokalne samouprave. Brojni važni gosti posetiće našu prestonicu, boraviti u apartmanima u Beogradu, pronaći smeštaj u nekom od stanova na dan ili nekom od najboljih hotela u Beogradu.

Svaki sajam je vreme kada grad malo oživi u svom nekom tom segmentu, kada se jedna specifična energija (u ovom slučaju bukvalno) pojavi, a restorani u Beogradu postaju mesta na kojima se sležu utisci od prethodnog izlagačkog dana, spajaju ideje i sklapaju poslovi.

Kome je namenjen Sajam energetike?

Sajam energetike privlači brojne stručnjake i zvaničnike iz najrazličitijih sfera biznisa i privrede. Tu pre svega spadaju firme koje se bave otpadom, reciklažom i ozelenjavanjem, kao i proizvođači i distributeri struje, nafte, uglja, gasa, firme specijalizovane za obnovljive izvore energije i za njeno efikasno korišćenje, preduzeća za zaštitu životne sredine. U vreme kada ekologija i održivi i obnovljivi izvori energije predstavaljaju izazov na globalnom nivou, svaki ovakav sajam prilika je da se nešto pomakne na bolje i na to i sa tim se i računa.

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.

S razlogom nosi odrednicu međunarodne manifestacije, ali akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije i lokalne samouprave.

Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa – EcoFair, najveći je i najreprezentativniji skup ove vrste u regionu. Ima privredno-edukativni karakter, a posvećen je sistemima i mehanizmima zaštite životne sredine. Centralne teme su „zelena ekonomija“, industrija reciklaže i upravljanje otpadom.

Oba programa – i izlagački i stručni prateći, obuhvataju sve segmente zaštite životne sredine: zemljište, vazduh, vodu, prirodnе resursе, reciklažu, berze ekoloških usluga, lokalnu samoupravu, komunalnu opremu, nevladin sektor koji se bavi zaštitom životne sredine…

.

Međunarodni sajam pametnih tehnologija – iSEC, regionalno je poznat i priznat kao Sajam bezbednosti. Na njemu se stručnoj i široj javnosti predstavljaju visoke tehnologije u funkciji javne i privatne bezbednosti.

Savremena IT rešenja koriste se za nadzor, monitoring, senzorsku detekciju i merenje, automatizaciju, bezbednost i softversko-hardverska pametna rešenja u okviru raznovrsnih oblasti.

Ovako projektovana pametna tehnološka rešenja koriste se u mnogim oblastima: javnoj bezbednosti; bezbednosti imovine, lica i poslovanja; bezbednosti i upravljanju kritičnom infrastrukturom, korporativnoj bezbednosti; upravljanju saobraćajem, zdravstvom, školstvom, transportom i pametnim zgradama. Različiti oblici nadzora bitni su i u trgovini, bankarstvu, elektronskoj upravi, hotelijerstvu, socijalnim mrežama.

Na Sajmu se predstavljaju brojne domaće i strane kompanije, odnosno: proizvođači, projektanti, montažeri, distributeri i strukovna udruženja.

Šta vas čeka na Sajmu energetike?

Teme koje vas čekaju na Sajmu energetike su raznovrsne i mnogobrojne. Pored toga što se tiču energije i tehnologije, poseban akcenat je na obnovlkivim vidovima energije.

Ovo su samo neke od tema:

ENERGIJA

• proizvodnja električne energije

• trgovina električnom energijom

• proizvodnja toplotne energije: tehnologija, oprrema i uređaji

• elektrane i tehnologija za elektrane

• oprema i uređaji za proizvodnju električne energije

• generatori, turbine i motori, agregati

• prenos i distribucija električne energije

• pametne mreže

• upravljački dispečerski centri

• postrojenja za snadbevanje industrije električnom energijom

• pretvarači, kondezatori i dodatna oprema

• kućišta, razvodni uređaji, trafostanice

• distribucija toplotne energije

• kablovi, vodovi i oprema za njihovo polaganje

• oprema za dalekovode

• zaštitna, kontrolna i merna oprema i uređaji

UGALJ

• tehnologije otkopavanja

• mašine, uređaji i oprema za istražne radove

• mašine i uređaji za otkopavanje i utovar

• tehnološki procesi oplemenjivanja i prerade

• mašine, uređaji i oprema za oplemenjivanje i preradu

• transport i transportni sistemi

• homogenizacija

• upravljanje procesima i kvalitetom

• mašine, uređaji i oprema za zaštitu i sigurnost

GAS I NAFTA

• oprema i uređaji za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa

• oprema i uređaji za rafinerijsku i petrohemijsku preradu

• proizvodnja derivata nafte

.

• transport nafte naftovodima i derivata nafte produktovodima

• skladištenje nafte i derivata nafte

• trgovina naftom i derivatima nafte

• trgovina na malo derivatima (stanice za snadbevanje gorivom motornih vozila)

• gradnja gasovoda i skladišta gasa

• transport prirodnog gasa

• skladištenje prirodnog gasa

• distribucija prirodnog gasa

• trgovina prirodnim gasom

• gasifikacija industrijskih postrojenja

• gasifikacija domaćinstava

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

• male hidroelektrane

• biomasa

• geotermalna energija

• energija vetra

• solarna energija

• uljani škriljci

ENERGETSKA EFIKASNOST

RUDARSTVO

GREJANJE

JAVNO OSVETLJENJE

PAMETNE MREŽE U ENERGETICI

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U ENERGETICI

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI TRANSFER TEHNOLOGIJA

OSTALO

UČESNICI

AUSTRIJA 16

BJR MAKEDONIJA 6

BOSNA I HERCEGOVINA 17

ČEŠKA REPUBLIKA 9

CRNA GORA 2

FRANCUSKA 2

GRUZIJA 1

HRVATSKA 12

INDIJA 10

ITALIJA 5

IZRAEL 1

KIPAR 1

MAĐARSKA 8

NEMAČKA 3

NORVEŠKA 2

POLJSKA 2

RUMUNIJA 1

RUSKA FEDERACIJA 2

SLOVENIJA 6

SRBIJA 1507

ŠVAJCARSKA 2

ŠVEDSKA 1

TURSKA 1

UKRAJINA 3

UKUPAN BROJ UČESNIKA1620

VAŽNE INFORMACIJE

Kada: 2 – 4. oktobar 2019.

Gde: HALA 1

CENA ULAZNICE

pojedinačna ulaznica      250 RSD

grupna ulaznica *             150 RSD

parking (po satu)              100 RSD

ORGANIZATOR

BEOGRADSKI SAJAM

Zoran Gligorić, koordinator

Tel: +381 (0)11 2655-486

Aleksandra Nikolić, saradnik na projektu

Tel/faks: +381 (0)11 2655-305

Danica Kordić, saradnik na projektu

Tel/faks: +381 (0)11 2655-556

e-mail: energetika@sajam.rs

POKROVITELJ

Ministarstvo rudarstva i energetike

STATISTIKA

broj izlagača       150

izložbeni prostor              4.000 m2

posetilaca            više od 6.000

BELANO APARTMANI BEOGRAD: Kontakt

Ukoliko dolazite u Srbiju kako biste posetitli neku od ovih manifestacija i tražite apartman u Beogradu, slobodno nas kontaktirajte i rezervišite smeštaj putem:

Belano email: office@belano.rs

Belano telefoni: +381 60 55 66 509 , +381 66 55 66 509, +381 11 36 77 773

.

Author

Belano Apartmani.

+381 66 55 66 509
office@belano.rs

Belano apartmani nude ugodan smeštaj u Beogradu tokom cele godine, svima kojima je osećaj vlastitog doma najvažniji na njihovim putovanjima. Prijatan enterijer, atraktivne lokacije, pristupačne cene i domaćinska usluga su ono što Belano apartmane izdvaja od drugih agencija!

Comments are closed here.